I denna spalt kommer undernavigering. I detta fall undersidor under "INNEHÅLL".

Sidans uppbyggnad

Bakgrund

Sidan består av en bakgrund som är vit eller färgad (i detta fall färgad). Kan också vara en bild.

Topp

Sidans toppsektion kan gömmas. Toppsektionen är högst upp där det står Slangklämma FBK och Svenska.

Sidhuvud

Bilden i sidhuvudet kan bytas, man kan välja om man vill ha brandkårens namn synligt samt vilken textfärg man vill ha. Man kan också välja om man vill ha raka hörn eller rundade (som i detta fall).

Navigationsbalk

Navigationsbalkens färger kan väljas.

Huvudsektion

Den här sektionen med text. Bakgrunds- och textfärg kan väljas.

Sidfot

Bakgrunds- och textfärg kan väljas.

Notisfält

FSB - Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund.

Detta fält FÅR INTE tas bort; visar vem som är huvudorganisation.